Jump to Navigation

هزینه ها

عنوان هزینه

اعضای هیئت علمی

دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترا

ثبت نام، صبحانه، ناهار

1،000،000 ریال

600،000 ریال

اسکان در مهمانسرای دانشگاه

برای هر شب 200،000 ریال

برای هر شب 200،000 ریال

 
  • کلیه عزیزان شرکت کننده در سمینار شام چهارشنبه 4 بهمن را میهمان سمینار خواهند بود.

 

  • جهت اسکان شرکت کنندگان گرامی در سمینار، مهمانسرای واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر گرفته شده است.

 

  • شرکت کنندگان محترم لازم است روزهای مورد نظر برای اسکان را هنگام ثبت نام نهایی مشخص نمایند و مجموع هزینه ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر ماه 1391 به

حساب شماره 4365339157 نزد بانک ملّت کد 92288 به نام گروه پژوهشی آنالیز

واریز و تصویر فیش واریزی را در قسمت ثبت نام نهایی بارگذاری و ارسال نمایند.

 

  • شرکت کنندگانی که تمایل دارند با خانواده به اصفهان سفر کنند نیز می توانند با هماهنگی دبیرخانه سمینار و با پرداخت هزینه های زبر از امکانات مهمانسرای دانشگاه، که فقط دارای سوئیتهای زیر می باشد،  استفاده نمایند.

 سوئیت سه نفره: برای هر شب 60 هزار تومان

 سوئیت چهار نفره: برای هر شب 80 هزار تومان

 تهیه ژتون غذا برای همراهان و پرداخت هزینه آن هنگام پذیرش امکان پذیر است.

 • هزینه اسکان در هتلهای اصفهان دانلود

 

  •     جهت اطلاع از جزئیات اسکان در هتلهای اصفهان و هر گونه اطلاعات گردشگری شهر اصفهان  از پیوند زیر

 استفاده نمایید

http://isfahancht.ir/MainPassengerFa.aspx?p=57

 about seo

تحت نظارت وف ایرانی